Confidentialitate


Acordul cu privire la prelucrarea si colectarea Datelor cu Caracter Personal.
Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si a Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, concurenta.net are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dvs.

  • Scopul colectarii datelor este inscriererea pe site pt furnizarea de servicii, transmiterea de informatii in scopuri informationale.
  • Sunteti obligat(a) sa furnizati unele dintre aceste date(indicate explicit la inregistrare, editare cont) si puteti in mod optional sa furnizati alte informatii suplimentare in anumite pagini din site, toate acestea fiind necesare pentru transmiterea de informatii in scopuri informationale.
  • Refuzul dvs in furnizarea acestor informatii determina imposibilitatea accesarii serviciilor unde v-au fost solicitate.
  • Informatiile inregistrate sunt destinate exclusiv utilizarii de catre operator(acest site) si sunt comunicate numai persoanelor care se ocupa de furnizarea si de intretinerea infrastructurii legate de serviciile oferite de acest site.
  • Datele dvs personale pot fi puse la dispozitia organelor abilitate in anumite conditii prevazute de lege.
  • Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei.
  • Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor.
  • Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata trimisa pe adresa de e-mail: online%concurenta.net.
  • Daca unele din datele despre dvs sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.
  • De asemenea, prin DECIZIA nr. 200 din 14 decembrie 2015 a Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (dataprotection.ro) inscrierea ca operator date cu caracter personal, NU mai este obligatorie.

Atentionare


Extragerea, copierea sau utilizarea in orice forma si prin orice mijloace a oricarei parti din continutul acestui site, fara permisiunea anterioara si explicita a noastra, conduce automat la reclamarea situatiei organelor abilitate!
Modificarea neautorizata a acestui site constituie infractiune si se pedepseste conform Legii nr.8/1996 actualizata si a celorlalte aflate in vigoare.

Actualizat, 15.12.2022